Кои сме ние?

Нашата мисија

Преку здружување на нашите производители, носиме здравје и среќа  со органски производи во сите домови. Едноставно, органско – како начин на живот.

Членовите на нашата задруга се обединети со јасна визија и заеднички цели. Работиме заедно, со споделување на искуства и знаења, да го произведеме најдоброто.

Собрание

Собранието е највисок орган на задругата и него го сочинуваат сите членови на задругата. Собранието има надлежности да одлучува по клучните прашања на задругата.

Други тела:
– Управен одбор
– Комисии и други работни тела

Членови на задругата

Членови на задругата се производители на мед, бадеми, јапонска јаболка, вишни, сливи, калинки, маслинки како и преработки на истите. Сите членови поседуваат сертификат за органско добиено од страна на тело за инспекција и сертификација. Нашите плантажи и пчелни семејтсва се наоѓаат во Охрид, Куманово, Валандово, Дојран и Богданци.